4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 28-31/8/2022

ΤΗΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

KΑΛΟΚΑΡΙ.IKAΡΙΑ  AEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

7ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ

ΡΟΔΟΣ ΣΥΜΗ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ