πανόραμα 

ΚΡΟΑΤΙΑΣ - ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

 ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

 7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΕΣ